பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் : குறள் - 972

Photos

Mupperum Vizhaa 26.01.2017

Free Medical Camp 14.04.2017

2nd Annual Day Celebration 9.06.2018

Free Health Checkup Camp 11.11.2018

Mupperum Vizha 27.01.2019

PRAGATI ANDHA VIDYALYA 12.02.2019

பத்லாபூர் தமிழர் நலச் சங்கம் சார்பில் முனைவர் ஆ.ப.ஜெ. அப்துல் கலாம் அவர்களின் 88வது பிறந்த தின விழா

Felicitation to Thiru Ganaprakash, Former Treasurer

மூன்றாவது பொதுப் பேரவை {AGM Photo} 22.09.2019

பொங்கல் விழா & 4 ஆம் ஆண்டு விழா 19.01.2020

தமிழால் இணைவோம்! தரணியை வெல்வோம்!!

Get in touch with us