பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் : குறள் - 972

Contact

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US

 • R. Palaniswamy
  President

  Flat No. A-02,
  Sai Darshan Aparts,
  Opp. Kali Mata Mandir,
  Katrap Road,
  Badlapur East-421503.
  Mob . No. 9869411373
 • P. Kanakaraj
  Secretary

  Flat No. 104, Ist Floor,
  “A” Wing,
  Vasani Complex,
  Old Petrol Pump,
  Badlapur East-421503.
  Mob . No. 9920883444
 • J. Ebenezer
  Joint Secretary

  Flat B-102, Shree Mahavir Darshan,
  Dutta Chowk,
  Belavli,
  Badlapur West -421503
  Mob . No. 9561681086

Email : badlapurtamils@gmail.com
Web. badlapurtamils.org


Send us Life / Annual / Donation Details

தமிழால் இணைவோம்! தரணியை வெல்வோம்!!

Get in touch with us