பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் : குறள் - 972

COMMITTEE MEMBERS

S.No.

Name and Address

Designation

Mob. No. Email.

Life Member

Photos

1 R. PALANISWAMY
Flat No. A-02, Sai Darshan Aparts,
Opp. Kali Mata Mandir, Katrap Road,
Badlapur  East-421503.
PRESIDENT 9869411373 LM-02
2 S.ARUNACHALAM
Flat No. 102, Om Shree Gajanan CHS,
Samarth Nagar, Rameshwadi,
Badlapur West -421503
 
VICE PRESIDENT 9967188090 LM - 04
3 S.PALANIAPPAN
Flat No. 102, Shivdarshan Plaza,
Stationpada, Behind Hotel Parivar,
Badlapur  East-421503. 
VICE PRESIDENT 9975886406
7666886406
LM - 03
4 P. KANAKARAJ
Flat No. 104, Ist Floor, "A" Wing,
Vasani Complex, Old Petrol Pump,
Badlapur  East-421503.
SECRETARY 9920883444 LM 01
5 Mrs. SAROJA UDAYKUMAR
Flat No. A-602, Shreeji Dham Bldg.,
Opp. Andhra Bank,
Badlapur  East-421503.
JOINT SECRETARY 8286861855  LM - 06
6 EBENEZER D. JESUBATHAM
Flat  B-102, Shree Mahavir Darshan,
Dutta Chowk, Belavli,
Badlapur West -421503 
TREASURER 9561681086  LM - 07
7 A. AUGUSTIN
Room No. 302, Saibaba Nagar,
Katrap Road,
Badlapur  East-421503.
EXE. MEMBER 9920450361 LM -08
8 D. SENGUTTUVAN  
Flat No. B/8, Building No. 7,
Sankalpa Siddhi Nagar,
Near  Old Nagar Parishad,
Badlapur  East-421503. 
EXE. MEMBER 9029410955 LM - 09
9 Mrs. MEENAKSHI VENKATRAMAN
Flat. No. B-303, Guruchintan CHS, ,
Opp. Adarsh College, Kulgaon,
Badlapur  East-421503. 
EXE. MEMBER 9320209453 LM - 10
10 T. VENKATESAN
Flat No. B-201, Amrut Kunj Aparts,
Karjat Road,
Kulgaon-Badlapur  East-421503. 
EXE. MEMBER 9243088457 LM - 17

S.No.

Name and Address

Mob. Nos.

Life Member

Photos

1 KARTIK  MANOHAR  DORAI
A 2,307/3rd Floor, Mohan Willows,
Bhosale Nagar, Shirgaon
Badlapur East-421503.
9867964422 LM - 49
2 S. GOVINDARAJ
C-105, Thanekkar Hill Crest, Bhosale Nagar,
Shirgaon, Badlapur East-421503.
7738881007 LM -50
3 GANESH  KANNAN
B 101, Bhakti Park,
Bhosale Nagar,
Next to Marathan Nagari NX,
Sirgaon, Badlapur East-421503.
7208866097 LM - 51
4 Dr. RAVIKUMAR STEPHEN
E-1, 204, Krishna Estate,
Hendra Pada,
Badlapur West-421 503.
9962928731 LM -54
5 GANA PRAKASH
Room No. 9, Shivganga Aparts,
Yadhav Nagar,
Badlapur  East-421503.
8898552734 LM -05

தமிழால் இணைவோம்! தரணியை வெல்வோம்!!

Get in touch with us